6 Plebiscyt na Najlepszych Sportowców powiatu ropczycko-sędziszowskiego

Starostwo Powiatowe w Ropczycach kolejny raz organizuje Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 2019. Laureaci wybierani będą w 5 kategoriach.

Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 2019 roku, to szósta edycja tych wyborów. Kategorie to: Sportowiec Roku, Talent Roku, Trener Roku, Działacz Sportowy Roku, Drużyna Roku.

Przyznana zostanie także Nagroda Specjalna Kapituły.

Kandydatów w poszczególnych kategoriach wybierze kapituła konkursowa. Laureaci wyłonieni zostaną w głosowaniu internetowym, które odbędzie się w dniach 3-26 stycznia 2020. Ogłoszenie wyników nastąpi na okolicznościowej gali.

Nagrody dla najlepszych wybranych sportowców, w każdej kategorii: 1 miejsce – 1000 złotych, 2 miejsce – 700 złotych, 3 miejsce – 500 złotych.

Nagroda Specjalna Kapituły to 1000 złotych. Wśród głosujących rozlosowana zostanie nagroda w kwocie 500 złotych.

Historia wyborów najlepszego sportowca powiatu ropczycko-sędziszowskiego zaczyna się z początkiem lat dwutysięcznych. Były to wówczas jedne pierwszych sportowych wyborów w podkarpackich powiatach.

Pierwszym Najpopularniejszym Sportowcem Roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim była Katarzyna Pieprzak, zawodniczka sumo Syreny Gnojnica Wola.

Cieszące się wielkim zainteresowaniem pionierskie wybory, których pomysłodawcą był Stanisław Siwiec, organizowała gazeta Głos Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.