Automatyczny defibrylator w centrum Ropczyc

Automatyczny defibrylator AED, czyli urządzenie medyczne, które w razie zatrzymania akcji serca jest w stanie przywrócić jego pracę. Zainstalowano  go w grudniu 2019 w centrum miasta, w Rynku.

Urządzenie, które samo analizuje EKG poszkodowanego i wykrywa, kiedy defibrylacja jest wskazana. zostało zakupione przez Gminę Ropczyce.

Jego całkowity koszt to 6.588 złotych z czego 3.000 złotych to środki z funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

Defibrylator AED jest przenośny, mały i łatwy w obsłudze, całkowicie bezpieczny dla poszkodowanego i osoby udzielającej pomocy, postępującej zgodnie z poleceniami głosowymi urządzenia. Może go użyć osoba bez przeszkolenia medycznego.

Foto: Urząd Miejski Ropczyce