Modlili się pod Krzyżem Milenijnym w Ropczycach-Witkowicach

13 września 2019 w święto Podwyższenia Krzyża Świętego pod Krzyżem Milenijnym w Ropczycach-Witkowicach odbyło się uroczyste nabożeństwo. Zorganizowało je NSZZ Solidarność w Ropczycach i Stowarzyszenie Regionalne Ziemi Ropczycko – Sędziszowskiej.

Uroczystość  w Ropczycach-Witkowicach połączona była z Ogólnopolską Akcją “Polska pod Krzyżem”.

Modlono się za ofiary II wojny światowej, najazdu na Polskę Związku Sowieckiego, jak i NSZZ Solidarność z Ropczyc, Sędziszowa Młp., w  rocznicę podpisania porozumień w Gdańsku i Jastrzębiu.

W uroczystości udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele oświaty, był poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal, wartę honorową pełnili pełnili członkowie jednostki Strzelec.

Uczestnicy nabożeństwa mogli ucałować relikwie Krzyża Świętego.

Foto: spropczyce.pl