Trzy dekady kapłaństwa proboszcza sędziszowskiej parafii

25 maja 2021 miała miejsce uroczysta Msza Święta, w czasie której jubileusz 30-lecia kapłaństwa obchodził proboszcz parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp. ksiądz Krzysztof Gac.

Jubilat w czasie okolicznościowego nabożeństwa, w którym licznie uczestniczyli wierni, były lokalne władze dziękował Bogu za dar kapłaństwa.

Plac pod budowę sędziszowskiego kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego został poświęcony w październiku 2004 roku.

Ksiądz Krzysztof Gac sierpniem tegoż roku został skierowany przez władze kościelne z poleceniem budowy trzeciej świątyni w Sędziszowie Młp., jaką jest ta na popularnym “trójkącie”.

Foto: TV Sędziszów Młp.