Piłkarskie gry w czas pandemii. Wytyczne Podkarpackiego ZPN na sezon 2020/21!

Koniec lipca 2020 to start piłkarskiego sezonu 2020/21 na Podkarpaciu, jak i w powiecie ropczycko-sedziszowskim. Rywalizacja zaczyna się w czas pandemii koronawirusa. Podkarpacki ZPN przedstawił wytyczne organizacji zawodów w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

Zespoły piłkarskie z regionu ropczycko-sędziszowskiego w sezonie 2020/21 walczą w ligach seniorskich mężczyzn, kobiet, rozgrywkach młodzieżowych, pucharowych.

Wytyczne Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej do zmagań na szczeblu IV ligi i niższym, regionalnego Pucharu Polski, rozgrywek młodzieżowych, rywalizacji kobiet zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnego.

Są to ministerialne rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Główne zalecenia Podkarpackiego ZPN w sprawie organizacji zawodów 2019/20:

– sprzedaż biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniach powinna być prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną, a gdy takowej możliwości brak, istnieje możliwość zakupu biletu z zachowaniem wymogów sanitarnych (zakrywanie ust i nosa, zachowanie odległości 2 m od kolejnego kupującego),

– piłkarze podpisują oświadczenie związane z uprawianiem sportu w czasie pandemii koronawirusa,

– organizator współzawodnictwa sportowego jest zobowiązany do zapewnienia środków do dezynfekcji przy wejściu na stadion i przy każdym wejściu do budynku,

 przy wejściu na obiekt wszyscy uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk,

– w przypadku obiektów sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) możliwy jest udział publiczności, jeżeli udostępnione zostało co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie,

– w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 metrów, możliwy udział widzów, z tym że nie więcej niż 25 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (zgodnie z weryfikacją boiska na sezon 2020/21),

– zapewnia się 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych, lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami ,

– na terenie obiektów (typu otwartego lub półotwartego) widz jest obowiązany realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez niego miejsca, jak i podczas poruszania się na terenie tych obiektów,

– na terenie szatni mogą przebywać jedynie zawodnicy, trener i kierownik drużyny,

– w pomieszczeniu dla sędziów mogą przebywać jedynie arbitrzy, odprawa z kierownikami drużyn, przekazanie dokumentów odbywa się na wolnym powietrzu, zachowując dystans,

– rozgrzewka prowadzona jest na swoich połowach, oddzielnie gospodarze i goście, drużyny używają swych piłek, a piłki meczowe powinny być dezynfekowane przed rozpoczęciem zawodów jak i w czasie przerwy,

– na boisko w pierwszej kolejności wychodzą goście, potem gospodarze, bez wspólnego ustawiania zespołów,

– zaleca się, aby zawodnicy, sędziowie, nie schodzili w przerwie do szatni o ile jest to możliwe,

– należy ograniczyć korzystanie z szatni, pomieszczeń odnowy biologicznej, prysznicy, przestrzeni wspólnych oraz promować i stosować zasady prewencyjne,

– na terenie obiektów (typu otwartego lub półotwartego) widz jest obowiązany realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów, jak i zachować 2 metry odległości od innego widza w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc,

 obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy sędziego, trenera, a także osoby, która uczestniczy w wydarzeniu sportowym,

 zaleca się aby zawodnicy rezerwowi i inne osoby przebywające na ławce dla zawodników rezerwowych wyłączając trenera miały zakryty nos i usta,

– korzystanie z budynku klubowego przez kibiców jest zabronione za wyjątkiem toalet się w nim znajdujących,

– miejsca parkingowe powinny być tak wyznaczone, aby zminimalizować kontakt fizyczny osób, przyjeżdżających na teren klubu, zawodników i kibiców,

– obowiązek udostępniania co czwartego miejsca, nie dotyczy, widza, który uczestniczy w wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13 lat ,widza, który uczestniczy w wydarzeniach z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, jak i osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,

– zakaz wstępu na zawody w razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia kogokolwiek z uczestników, niezbędna jest niezwłoczna izolacja, zgłoszenie do odpowiedniego organu, czyli szpitala lub powiatowej stacji sanepidu oraz postępowanie zgodnie z zaleceniami tego organu (w tym pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji),

Piłkarskie zmagania sezonu 2020/21 w powiecie ropczycko-sędziszowskim rozpoczynają w weekend 25, 26 lipca 2020.

Inne wiadomości z piłkarskich aren przeczytasz TUTAJ!