Nowy z majem 2022 przewodniczący Rady Gminy Ostrów

Z końcem maja 2022 roku, wybrano nowego przewodniczącego Rady Gminy w Ostrowie. Wybory odbyły się po tym jak w kwietniu 2022 zmarł dotychczasowy przewodniczący RGO, 73-letni Józef Bajor.

Rafał Nędza był jednym z dwu kandydatów na stanowisko przewodniczącego gminnej rady w Ostrowie. Wyboru dokonało 13 obecnych na sesji radnych.

Za Rafałem Nędzą, który zamieszkuje w sołectwie Ocieka, zagłosowało 8 radnych.

Foto: Urząd Gminy w Ostrowie