Nowa sekretarz w powiatowym urzędzie w Ropczycach

Z letnim czasem 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Ropczycach jest nowa sekretarz. Została nim Sabina Wlezień.

Nowa pani sekretarz pełnienie sekretarskich obowiązków, które podjęła po przeprowadzonej procedurze konkursowej, zaczęła 7 września 2021.

Sabina Wlezień od paru lat pracuje w Starostwie Powiatowym w Ropczycach.

Na urzędniczym, sekretarzowskim fotelu zastąpiła Elżbietę Wojtasik, przestała pełnić tą funkcję z powodu przejścia na emeryturę.

Foto: spropczyce.pl