Nie będzie Góry Królewskiej, zostaje Góra Ropczycka

Konsultacje w sprawie zmiany nazwy miejscowości z sędziszowskiej gminy, Góra Ropczycka na Góra Królewska przeprowadzono marcem 2022. Mieszkańcy powiedzieli proponowanej zmianie wisi “nie”.

Konsultacje miały miejsce dnia 20 marca 2022 roku. Mieszkańcy Góry Ropczyckiej odpowiadali jedno pytanie.

Brzmiało ono “Czy jest Pani/Pan za zmianą urzędowej nazwy miejscowości Góra Ropczycka na Góra Królewska?” Nie poparli zmiany urzędowej nazwy miejscowości.

Wyniki konsultacji: liczba uprawnionych do głosowania – 898, liczba osób, którym wydano karty do głosowania – 335, frekwencja – 37,3 %, liczba głosów nieważnych – 1, liczba z głosem na “Tak” – 60, liczba z głosem na ”Nie” – 274.