Wójt Wielopola Skrzyńskiego = Wójt Roku 2019 w Polsce

Marek Tęczar, wójt gminy Wielopole Skrzyńskie, kwietniu 2020 wybrany został “Wójtem Roku 2019” w ogólnopolskim konkursie organizowany przez Telewizję Polską S.A.

Celem konkursu “Wójt Roku 2019” było wyłonienie włodarza gminy, który w minionym roku 2019 mógł poszczycić się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swej małej ojczyzny.

Wybór laureata konkursu składał się z dwu etapów. W I etapie Kapituła Konkursu oceniła nadesłane zgłoszenia zawierające opis osiągnięć kandydatów w 2019 roku. Analizie poddano rodzaj i jakość zrealizowanych inwestycji głównie w sferze ochrony środowiska, edukacji, kultury, infrastruktury komunikacyjnej oraz społecznej.

W II etapie, o wynikach konkursu zadecydowali telewidzowie, którzy głosowali na 10 finalistów wybranych przez kapitułę. Finalista, który otrzymał największą liczbę głosów został laureatem.

Foto: wielopole.eu