Wielopolandia 20 raz

4 sierpnia 2019 już raz dwudziesty odbył się w Wielopolu Skrzyńskim festyn integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych “Wielopolandia”.

Organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrz. impreza, którą rozpoczęła msza świeta jak zawsze cieszyła się wielkim zainteresowaniem.

A atrakcji dla młodszych i starszych w trakcie Wielopolandii nie brakowało. Były występy artystyczne, loteria fantowa, pokazy sprzętu policyjnego, strażackiego, medycznego.