Święto Narodowe 2022

104 Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest listopadem 2022. W powiecie ropczycko-sędziszowskim to czas okolicznościowych uroczystości, nabożeństw. 

Tak jak w całym kraju, również w regionie odbędą niepodległościowe uroczystości,  również z udziałem sportowców, trenerów, działaczy.

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada, upamiętnia czas odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku. Stało się to po 123 latach zaborów.