Bankowe problemy i straty ropczyckiego urzędu

Starostwo Powiatowe w Ropczycach, mające rachunki bankowe w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Sanok, oddział w Ropczycach straciło 43% swych finansów. Sprawiły to problemy tej placówki i poddanie jej restrukturyzacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Finanse samorządu terytorialnego nie są objęte bankową gwarancją, i dlatego tylko z 57% dotychczasowego posiadania Starostwo Powiatowe w Ropczycach, będzie mogło po restrukturyzacji PBS Sanok skorzystać.

Środki finansowe klientów indywidualnych, oraz mikrofirm i MŚP, zostały w całości przeniesione do Banku Nowego BFG S.A.

PBS w Sanoku obecnie prowadzi działalność jako Bank Nowy BFG S.A.  Jego kapitał to 100 milionów złotych, w którym 100% akcji posiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny.