Powiat ma kasę, która… wydawała się być stracona

Starostwo Powiatowe w Ropczycach, odzyska utracone w styczniu 2020 finanse, w wyniku przymusowej restrukturyzacji w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Sanok, oddział w Ropczycach, gdzie miał swą kasę. Informuje o tym ministerialne pismo z 5 maja 2020.

Do Starostwa Powiatowego w Ropczycach wpłynęło pismo z Ministerstwa Finansów z którego wynika, że środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane zostały jednostkom samorządu terytorialnego, które utraciły środki na skutek wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku. Kwota przyznanych środków stanowi 100% strat poniesionych przez jednostkę – informuje internetowy serwis Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

Do powiatowego budżetu wróci zatem suma 6 310 250 złotych.

Zostanie wykorzystana na zaplanowane w 2020 roku inwestycje drogowe, edukacyjne, ochrony środowiska.

O bankowych problemach informowaliśmy TUTAJ!