PBS w Ropczycach, Sędziszowie Młp. i restrukturyzacja

Podkarpacki Bank Spółdzielczy (PBS) w Sanoku, wobec którego Bankowy Fundusz Gwarancyjny w połowie stycznia 2020 roku, wszczął przymusową procedurę restrukturyzacyjną nie prowadził działalności przez parę dni stycznia. Takowe banki są w Ropczycach i Sędziszowie Młp. 

21 stycznia 2020 te placówki bankowe zaczęły działać i posiadający tam finanse mogli z nich korzystać. Petenci musieli  jednak czekać w długich kolejkach aby zamknąć swe konta, bo z takową w większości decyzją do banków PBS w Ropczycach i Sędziszowie Młp. przychodzili.

Powodem restrukturyzacji zła sytuacja PBS, w tym bardzo niski poziom kapitału własnego. Po przerwie technicznej PBS w Sanoku działa jako Bank Nowy BFG S.A.  o kapitale 100 milionów złotych, w którym 100% akcji posiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Środki klientów indywidualnych, a także mikrofirm i MŚP, zostały w całości przeniesione do Banku Nowego BFG S.A.W nowej instytucji Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje oszczędności klientów banku na niezmienionych zasadach.

Bank Nowy BFG S.A. to tak zwana instytucja pomostowa, czyli instrument przymusowej restrukturyzacji. Jego zadaniem jest kontynuowanie działalności Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.