Nowy czerwcem 2024 prezes Marby

Z czerwcem 2024 roku, doszło do zmiany na stanowisku prezesa siatkarek drugoligowej Marby Sędziszów Młp. Nie jest nim już Andrzej Szczypek.
———————————————————————————————————————————————
Nowym dowodzącym z “prezesowskiego stołka” siatkarkami Marby Sędziszów Młp., z połową 2024 roku został Arkadiusz Pyza. Od wielu wspiera on klub od wielu lat.
To szef, włodarz  firmy Ar-Tech ze stolicy Podkarpacia, Rzeszowa, która prowadzi się różnoraką działalnością handlową.
Foto: Marba Sędziszów Młp.