Delegaci z Ocieki, Kamionki i Sędziszowa Młp. na wojewódzkie zebranie piłkarskich działaczy 2021

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej 2021, odbyło się w drugiej dekadzie czerwca. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej 2021 odbyło się 11 dnia czerwca, w Łańcucie.

Najważniejszym jego wydarzeniem był wybór Delegatów i Zastępców Delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Polskiego Związku Piłki Nożnej 2021, jakie zaplanowano w sierpniu.

Powiat ropczycko-sędziszowski w podkarpackich obradach reprezentowali Sławomir Bezara z Ocieki, który został wybrany na tzw. listę rezerwowych na krajowe obrady, oraz Arkadiusz Fornek z Woli Ocieckiej i Arkadiusz Chorąży z Sędziszowa Młp.

Wszyscy trzej uczestniczący w podkarpackich obradach  to działacze Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy, jak i klubów z regionu ropczycko-sędziszowskiego.

W czasie zjazdu wojewódzkich delegatów wręczono także odznaczenia dla zasłużonych “ludzi piłki”.

Inne wiadomości z piłkarskich aren Rzeszowszczyzny TUTAJ!