40-lecie Solidarności Msza pod Krzyżem

W powiecie ropczycko-sędziszowskim obchody 40-lecia “Solidarności” zostały zorganizowane w dniu 14 września 2020, pod Krzyżem Milenijnym w Ropczycach-Witkowicach.
Uroczystości się one z dwóch części: Mszy św. oraz okolicznościowego spotkania w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej. Tak więc w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego w Powiatowym Ogrodzie Pamięci Narodowej została odprawiona uroczysta koncelebrowana Msza Święta. Koncelebrze przewodniczył ks. Krzysztof Gac – dziekan Dekanatu Sędziszów. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Prałat dr Stanisław Mazur – proboszcz ropczyckiej Fary. W celebrze uczestniczyli także: gwardian
Klasztoru w Sędziszowie o. Stanisław Szlosek oraz proboszcz Witkowic ks. Tadeusz Mieleszko. Poniżej zamieszczamy szczegółowe intencje wyrażane w modlitwie wiernych. W drugiej część uroczystości w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej zasłużeni działacze Solidarności otrzymali odznaczenia przyznane przez Prezydenta Andrzeja Dudę, które wręczyła
Pani Wojewoda Ewa Leniart: Andrzej Czochara – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (z Ropczyc), Andrzej Dziedzic – Złoty Krzyż Zasługi (były przewodniczący “S” w POM Ropczyce) Zbigniew Idzik -Srebrny Krzyż zasługi (były przewodniczący “S” Filtrów
Sędziszów) Przyznane także przez Prezydenta RP  Srebrne Krzyże Zasługi dla: Bolesława Rząsy (nauczyciela LO Ropczyce) oraz Jana Nogi (“Magnezyty” Ropczyce) zostaną wręczone w terminie późniejszym. Uczestnicy spotkania obejrzeli także krótki film mówiący o historii powstania Solidarności w Ropczycach oraz okolicznościową wystawę poświęconą patronowi Solidarności – bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart i Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Witolda Darłaka. Te uroczystości były elementem projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Solid Ropczyce w ramach projektu Muzeum Historii Polski “Patriotyzm Jutra”.